Tel: 0180-706070 info@naturalesa.nl
Augustapolder 38, 2992 SR Barendrecht
Geopend voor medisch noodzakelijke behandelingen
Goed nieuws! Naturalesa mag tijdens deze lockdown geopend blijven voor het verlenen van medisch noodzakelijke voetzorg, zonder schriftelijke indicatie van de huisarts. Uiteraard houden wij ons hierbij strikt aan de Covid-19 protocollen. Cosmetische voetbehandelingen zijn op dit moment helaas niet mogelijk. 
Wanneer is er sprake van medisch noodzakelijke voetzorg?
• Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.
• Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.
• Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus.
• Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen).
• Een achterliggende aandoening* waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden.
• Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking.
• Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en zorgprofiel 3 en 4: in tegenstelling tot de eerste lockdown is het in het geval van gecontracteerde voetzorg niet noodzakelijk dat de podotherapeut een schriftelijke indicatie voor fysieke zorg aan de medisch pedicure afgeeft. De gebruikelijke werkwijze is van toepassing, waarbij de medisch pedicure werkt volgens het door de podotherapeut opgestelde persoonlijke behandelplan.

*Diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening, longaandoening, bloedstollingsproblematiek, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit.
Bij twijfel of er sprake is van medische noodzaak of voor het maken van een afspraak, kunt u contact met mij opnemen via 0180-706070 of info@naturalesa.nl.